Vår inomhusmiljö behöver vara hälsosam, beskyddande och bekväm såklart. Vi tillbringar så mycket av våran tid inomhus att hälsa och inomhusmiljö går hand i hand. Det finns massvis av faktorer som man måste ta hänsyn till vid inredning. Ljus är en av dem. Ljus påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm. Vi hjälper er att installera ett hälsosamt såväl som snyggt ljussystem och det är såklart ni som väljer helt och hållet hur det ska se ut!

Vi ger också råd om ljud och buller. Störande ljud och dålig akustik kan orsaka hörselnedsättning, tinnitus men även stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Såklart ska alla rum vara behagliga att tala i eller utföra arbeten i. Tillsammans får vi fram det perfekta rummet med det perfekta ljudet.

Renovering och inredning görs också och där fungerar vi som bollplank där vi diskuterar inomhusmiljön och hur du vill att det ska se ut samt hur projektet ska gå till. Vi kompletterar med material och verktyg och tillsammans kommer vi överens om ett rimligt pris.