OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är någonting som måste göras regelbundet i de flesta byggnader. Dess syfte är att visa ett optimalt inomhusklimat eller förbättra inomhusklimatet men även att kontrollera ventilationssystemet. Hos oss hittar du certifierade kontrollanter som utför detta. De ger förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen samtidigt som inomhusmiljön inte blir sämre.

Du som ägare för en byggnad eller fastighet har ansvar för att OVK utförs och att en certifierad, sakkunnig kontrollant utför arbetet. Kontakta oss för att få kontrollanter certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det är viktigt att veta när en byggnad/fastighet skall besiktas. Innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången krävs en kontroll, därefter ska OVK göras regelbundet, var tredje eller var sjätte år. Beroende på vad just din fastighet har för ventilationssystem görs besiktningarna i olika långa intervall.

Vi som kontrollanter kommer vid besiktningstillfällena att se till att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. Ifall det är den första besiktningen kommer även en granskning ske där vi inspekterar ifall funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

 

Vi på Bygg och Färg hjälper mer än gärna din fastighet eller byggnad med OVK och ventilationsinstallering!